top of page

Pregled i mišljenje                                                                                      30,00€       225,00kn

Pružanje prve pomoći                                                                              30,00€       225,00kn

Estetski ispun, jednoplošni                                                                   40,00€       300,00kn

Estetski ispun, dvoplošni                                                                       50,00€       375,00kn

Estetski ispun, troplošni                                                                         60,00€      450,00kn

Estetski ispun                                                                                               35,00€       262,00kn

Pečatni ispun                                                                                                30,00€       225,00kn

Liječenje zuba, po korijenskom kanalu                                           70,00€       525,00kn

Čišćenje zubnog kamenca i  poliranje                                             40,00€      300,00kn

Vađenje zuba                                                                                                50,00€       375,00kn

Vađenje zuba sa separacijom                                                             140,00€      1.050.00kn

Metalkeramička kruna                                                                           200,00€      1,500.00kn

Cirkon keramička kruna                                                                        340,00€      2,550,00kn

Akrilatna proteza                                                                                     480,00€      3,600.00kn

Wironit proteza                                                                                         650,00€      4,875.00kn

Presiline par                                                                                               160,00€       1,200.00kn

Reparatura proteze                                                                                100,00€       750,00kn

Udlaga                                                                                                            110,00€        825,00kn

Poliranje pijeskom                                                                                    30,00€        225,00kn

Izbjeljivanje zubi Signal lampom                                                       220,00€      1.650,00kn

Retroalveolarna snimka                                                                             7€              52,00kn

Estetska nadogradnja zuba                                                                  80,00€       600,00kn

Kompozitna ljuskica                                                                                100,00€     750,00kn

BCS implantati i keramički most, gornja čeljust                  8.000,00€     60.000,00kn

BCS implantati i keramički most, donja čeljust                    8.000,00€     60.000,00kn

KOS implantat                                                                                          800,00€       6,000.00kn

Vađenje mliječnog zuba                                                                          20,00€       150,00kn

bottom of page