Pregled i mišljenje                                                                                      220.00

Pružanje prve pomoći                                                                               150.00

Estetski ispun, jednoplošni                                                                   220.00

Estetski ispun, dvoplošni                                                                       280.00

Estetski ispun, troplošni                                                                        350.00

Pečatni ispun                                                                                                220.00

Liječenje zuba, po korijenskom kanalu                                            500.00

Čišćenje zubnog kamenca i  poliranje                                              300.00

Vađenje zuba                                                                                                350.00

Vađenje zuba sa separacijom                                                              500.00

Metalkeramička kruna                                                                           1,500.00

Cirkon keramička kruna                                                                       2,500.00

Akrilatna proteza                                                                                     3,500.00

Wironit proteza                                                                                        4,500.00

Presiline par                                                                                               1,200.00

Phonares zubi                                                                                            1,500.00

Reparatura proteze                                                                                   500.00

Udlaga                                                                                                               800.00

Poliranje pijeskom                                                                                      200.00

Izbjeljivanje zubi Signal lampom                                                       1,500.00

Retroalveolarna snimka                                                                             50.00

Estetska nadogradnja zuba                                                                   400.00

Kompozitna ljuskica                                                                                  600.00

BCS implantat sa krunom                                                                   6,000.00

BCS implantati i keramički most, gornja čeljust                  50,000.00

BCS implantati i keramički most, donja čeljust                    50,000.00

KOS implantat                                                                                           6,000.00

Vađenje mliječnog zuba                                                                            150.00

Imedijatna proteza                                                                                  1,500.00

Privremena proteza                                                                                   800.00